Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Contact us for more information about our services.

Ξενοδοχείο Χιλή  -Hili hotel   

ΝΕΑ ΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλέφωνο - phone: +30 2551039545-6

Fax: +30 2551039849

E-mail: info@hilihotel.gr


Telephone: +30 2551039545-6

E-mail: info@hilihotel.gr